Skill Pics: Korištenje interaktivne infografike u svrhu promicanja učenja temeljenog na problemima za razvoj ključnih transverzalnih vještina

Digital literacy, entrepreneurship, critical and creative thinking, leadership, innovation, problem solving, teamwork and social impact.

Naslovna

Dobrodošli u projekt Skill-Pics. Istovremeno s brzim tehnološkim promjenama koje se danas događaju u svijetu, mladi sa urođenim digitalnim vještinama pod velikim su pritiskom da budu u korak s njima. Projekt Skill-Pics bavi se trenutnom globalnom potrebom za usavršavanjem zaposlenika razvijanjem niza obrazovnih materijala koji im pomažu u razvoju ključnih transverzalnih vještina potrebnih za uspjeh u karijeri.

Skill-Pics želi prenijeti ove vještine zaposlenima koji su u potrazi za osnaživanjem svojih vještina ili onima koji kreću sa svojim prvi poslom nakon završetka formalnog obrazovanja.

Broj projekta

2020-1-AT01-KA202-077956

O projektu

Skill-Pics pruža niz materijala za učenje namijenjenih mladim zaposlenim osobama koje žele razviti svoju spremnost za rad i vještine na radnom mjestu kako bi osnažili svoju buduću karijeru i povećali mogućnosti zapošljavanja.

Skill-Pics materijali za učenje osnažuju mlade zaposlenike razvijanjem njihovih vještina. Kao podrška mladim zaposlenim osobama, projekt Skill-Pics predlaže zbirku interaktivnih infografika. Predstavljena kao poster s QR kodovima, interaktivna infografika sadržava web poveznice na digitalne materijale za učenje koji potiču korisnike na uključivanje i interakciju između informacija i obrazovnog sadržaja kroz dovršavanje aktivnosti temeljenih na izazovima. Interaktivna infografika pozabavit će se ključnim transverzalnim vještinama koje su potrebne mladim zaposlenima, a svaka će sadržavati mješavinu različitih elemenata, uključujući video za objašnjenje, digitalne „sobe za bijeg“, članak, kviz ili slagalicu, a svaka će Infografika kulminirati WebQuest izazovom koji će podržati mlade zaposlenike da naučeno primijene u vlastitoj karijeri.

Tijekom projekta Skill-Pics partneri će surađivati i obučavati strukovne nastavnike da razvijaju vlastite resurse koje mogu koristiti za daljnje poticanje mladih sa urođenim digitalnim vještinama da razviju svoje transverzalne vještine. Kako bi pružio podršku strukovnim nastavnicima, projekt Skill-Pics predlaže program stručnog usavršavanja s naglaskom na pružanje podrške stručnim trenerima u korištenju interaktivnih infografika u svojoj nastavnoj praksi, kao i podršku u razvoju vlastitih resursa za učenje temeljenih na izazovima namijenjenih zaposlenicima i učenicima.

Sav ovaj sadržaj za učenje biti će predstavljen putem Skill-Pics MOOC platforme (Massive Open Online Courseware – Masovni otvoreni online tečajevi). MOOC platforma na internetu na kojoj strukovni nastavnici, zaposlenici za poslovnu podršku, profesionalci za odnose s zaposlenicima i mladi zaposlenici mogu pristupiti svim materijalima za učenje razvijenim u projektu Skill-Pics.

Kako bi se osiguralo da projekti Skill-Pics odgovaraju potrebama i zahtjevima svih sudionika, u Češkoj će se u prosincu 2021. održati radionica stručnog usavršavanja. Nadalje, u Španjolskoj će se u veljači 2022. održati radionica za razvoj transverzalnih vještina, gdje će mladi zaposlenici imati priliku sudjelovati u transnacionalnom treningu.

Naši partneri

Skill-Pics financiran je uz potporu programa Erasmus +. Projekt Skill-Pics započeo je u rujnu 2020. i trajat će do kolovoza 2022. godine. Projekt trenutno izvodi tim od 8 organizacija iz Austrije, Hrvatske, Cipra, Češke, Njemačke, Irske, Portugala i Španjolske.

Berufsförderungsinstitut Burgenland (BFI), Austria.

Institut za strukovno obrazovanje BFI jedna je od najvećih obrazovnih institucija u Austriji. U vlasništvu Radničke Komore i Austrijske zajednice sindikata, njegove aktivnosti usredotočene su na (kontinuirano) strukovno obrazovanje i osposobljavanje radnika, kao i na obrazovne i profesionalne programe za nezaposlene osobe i radnike kojima prijeti nezaposlenost.

Naši prioriteti:

  • Prilagođeni programi obrazovanja i osposobljavanja za pojedine industrije
  • Prilagođeni tečajevi za tvrtke
  • Priprema za završne školske ispite
  • Obrazovanje i osposobljavanje pripravnika
  • Tečajevi za tržište rada

Website https://www.bfi-burgenland.at/

Callidus logo ENG
Callidus ustanova za obrazovanje odraslih, Croatia.

Callidus - Ustanova za obrazovanje odraslih osnovana je u proljeće 2008. godine. Osluškujući potrebe tržišta, pravodobno reagiramo na nove trendove vezane uz potrebe suvremenog tržišta rada stvaranjem posebnih programa. Kao ustanova stvorili smo brojne obrazovne programe u području menadžmenta, osobnog razvoja, marketinga, prodaje, turizma, gastronomije, financija, farmacije, poslovne ekonomije i graditeljstva. Svi naši programi su aktualni, raznoliki i usmjereni su na stalni razvoj vašeg znanja i kompetencija potrebnih na dinamičnom tržištu rada. Callidus surađuje s javnim institucijama (zavodi za zapošljavanje i ministarstva) i posjeduje veliko iskustvo i znanje u pisanju natječajne dokumentacije i traženju financijskih sredstava što je rezultiralo uspješnim završetkom desetak ADA, IPA, ESF i Erasmus+ projekata.

Website: www.ustanovacallidus.hr

FIPlogo
FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED, Ireland.

Future In Perspective Ltd. iz Irske se specijalizirala za područja obrazovanja i e-učenja, medijske produkcije, strateškog planiranja te poslovnog razvoja i evaluacije. Kroz nacionalne projekte i programe koje financira EU, kroz naš program strukovnog obrazovanja i osposobljavanja angažirane su i podržane lokalne skupine mladih, mikro poduzeća, vlasnici-menadžeri, radnici za potporu zapošljavanju i lokalni poslodavci. FIP ima stručnost u pružanju podrške tvrtkama u tržišnim nišama poput kreativnog, kulturnog i zelenog sektora i u razvoju održivih poslovnih modela. FIP se specijalizirao za područja brendiranja i digitalnih medija - razvili smo i brendiranje za projekt Skill-Pics.

Official Website https://futureinperspective.com/

FHB
Hauptstadftallee 239 V V UG (Skills Elevation FHB), Germany.

Skills Elevation FHB iz Njemačke osnovan je 2019. godine od strane niza nastavnika, ekologa i akademika s ciljem pružanja alternativnih obrazovnih metodologija. FHB intenzivno radi na pružanju podrške i obrazovanja marginaliziranim skupinama, posebno s obzirom na njihov socijalni, emocionalni i kognitivni razvoj. FHB ima tri glavna područja fokusa: razvoj novih pedagoških pristupa, razvoj materijala za obuku marginaliziranih odraslih osoba i provođenje istraživanja socijalne psihologije, poslovanja i obrazovanja.

Official Website http://skillselevationfhb.com/

ALK
ALIANCE LEKTORU a KONZULTANTU, Czech Republic.

ALK je osnovan 2005. godine u Češkoj kao mreža profesionalaca koji rade na poljima obrazovanja i savjetovanja. ALK organizira širok spektar tečajeva obuke, obrazovnih programa, tematskih radionica koje pomažu obrazovnim stručnjacima da steknu nove kvalifikacije, kompetencije i posebne praktične vještine. Misija ALK-a je podržati nove metode i oblike obrazovanja te pružati podršku trenerima i ostalim profesionalcima koji rade u obrazovanju. ALK redovito sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim projektima usmjerenim na cjeloživotno učenje, inovativne obrazovne metode, e-učenje, obrazovanje na daljinu, posebne metode savjetovanja, integracijske programe, itd.

Organisational website is www.trainers-alliance.eu

Rightchallenge – Associação, Portugal

Right Challenge nevladina je organizacija kojoj je cilj osigurati kvalitetan pristup neformalnom obrazovanju, istodobno generirajući institucionalnu vrijednost pružanjem integriranih i prilagođenih socijalno-obrazovnih usluga. Pružamo širok spektar usluga kao što su:

  • Razvoj ljudskih potencijala, izgradnja kapaciteta i savjetovanje u neformalnom obrazovanju, radu s mladima, obrazovanju u zajednici, strukovnom obrazovanju i zapošljavanju;
  • Dizajn i razvoj kurikuluma u okruženjima licem u lice i za e-učenje
  • Dizajn, razvoj i evaluacija socio-obrazovnih programa za razne ciljne skupine;

  • Razvoj kulturnih i rekreativnih aktivnosti za mlade;
  • Volontiranje, stažiranje i mogućnosti zapošljavanja kroz program Europskog zbora solidarnosti (European Solidarity Corps Programme).

           Official Website https://rightchallenge.org/

JAITEK TECNOLOGÍA Y FORMACIÓN SL, Spain.

Jaitek je španjolska tvrtka specijalizirana za ICT obuku, zajedno s tehničkim razvojem i primjenama u obrazovnim institucijama (svih obrazovnih razina) u cijeloj Španjolskoj, kako licem u lice tako i putem e-učenja.

Tvrtka pruža savjete i implementira i validira okruženja za e-učenje a pritom se bavimo i dizajnom tečajeva i prilagodbom eLearning platformi. Iskusni smo u svim vrstama treninga: eUčenje, kombinirano učenje i licem u lice, u izradi prilagođenih rješenja, tehničkoj podršci i pripremi resursa za obuku (oni mogu biti u skladu sa SCORM-om)

za upotrebu na bilo kojoj vrsti uređaja i suradnja u razvoju nastavnih jedinica za on-line trening.

Službena web stranica: http://www.jaitek.net

INNOVADE LI LTD, Cyprus.

INNOVADE je organizacija za društvene inovacije s bogatom stručnošću u dizajniranju i provedbi projekata i rješenja u različitim okruženjima širom svijeta. Tim ima desetljeća stručnosti u provedbi preko 100 projekata u više od 30 zemalja. Stručnost uključuje obrazovanje odraslih, strukovno obrazovanje, inovacije, socijalno poduzetništvo, izgradnju kapaciteta i informacijsku i komunikacijsku tehnologiju. Cilj mu je pomoći dionicima u definiranju i postizanju njihovih strateških ciljeva i postizanju njihovih operativnih ciljeva pružanjem iznimne razine stručne podrške. INNOVADE surađuje s organizacijama kako bi im pomogao da usmjere tehnološki napredak i alate za produktivnost u svoje procese kako bi osigurali poboljšanje performansi, povećanje produktivnosti i profitabilnosti.

Službena web stranica: https://www.innovade.eu/

 

Nastavni materijali

Projekt Skill-Pics - Korištenje interaktivne infografike u svrhu promicanja učenja temeljenog na problemima za razvoj ključnih transverzalnih vještina - ima za cilj osnažiti mlade pojedince da razviju skup vještina kako bi napredovali u svojoj karijeri i pružiti podršku profesionalnim nastavnicima u podupiranju vlastitog profesionalnog razvoja. Kako bi postigli ove ciljeve, partneri projekta Skill-Pics međusobno surađuju tijekom trajanja projekta kako bi proizveli sljedeće inovativne materijale za učenje:

IO1.
Skill Pics zbirka resursa interaktivnih infografika za transverzalne vještine

Prvi materijal za učenje koji je predložen na Skill-Pics projektu je paket interaktivnih infografika, koji učenicima strukovnih škola bilo zaposlenima ili u potrazi za razvojem svojih vještina, pružaju niz obrazovnih aktivnosti temeljenih na izazovima, koje mogu dovršiti u vrijeme koje njima odgovara. Ključne transverzalne vještine koje će biti obrađene u IO1 su sljedeće: Digitalna pismenost, poduzetništvo, kritičko i kreativno razmišljanje, vodstvo, inovacije, rješavanje problema, timski rad i socijalni utjecaj. 

Uz ove Infografiku, 16 izrađenih priručnika za nastavnike podržat će strukovne trenere da koriste ove interaktivne infografike u svojoj obrazovnoj praksi.

IO2.
Skill-Pics program stručnog usavršavanja

sastoji se od 35 sati obrazovanja - program stručnog usavršavanja mogu koristiti strukovni nastavnici kao potporu vlastitom profesionalnom razvoju. Profesionalni nastavnici bit će osposobljeni razvijati vlastiti niz obrazovnih resursa u internetskom okruženju.

IO3.
Skill-Pics MOOC

Kako bi omogućili pristup nizu obrazovnih resursa iz projekta Skill-Pics, partneri predlažu Masovni otvoreni online tečaj (MOOC). Zbog internetske prirode resursa, sudionici mogu pristupiti materijalima na svojim pametnim telefonima, mobilnim uređajima ili računalima.

Newsletters

Newsletter 1

Newsletter 2

Newsletter 3

Newsletter 4

Uključi se

Kako biste se uključili i podržali naš projekt, pronađite nas i slijedite našu Facebooku stranicu:

Ova je publikacija ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije. Ona izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.

hrCroatian